Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van onze klanten (kunnen) verzamelen en met welk(e) doel(en) dat is.

Deze privacyverklaring is toegankelijk voor al onze klanten en voor alle medewerkers van dit bedrijf. Wij verzamelen NAW gegevens van onze klanten, evenals (mobiele) telefoonnummers en e-mailadressen. De e-mailadressen gebruiken wij uitsluitend voor het aanmelden van verkochte fietsen bij ACCELL en voor het versturen voor een e-mail m.b.t. de servicebeurten. De NAW gegevens worden gebruikt voor facturatie, service, onderhoud en garantie.

Wij gebruiken geen e-mailadressen voor reclame doeleinden of nieuwsbrieven.

Als onze klanten een fietsverzekering willen afsluiten via Tieks Tweewielers vragen wij tevens om geboortedatum en een IBAN-rekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor het afsluiten van de verzekeringspolis(sen)via de ANWB en nimmer voor andere doeleinden.

De gegevens komen terecht in ons kassasysteem en in onze verkoop-mappen. Deze gegevens worden door ons 10 jaar lang bewaard.

NAW gegevens kunnen tevens doorgespeeld worden naar ACCELL Nederland, Koninklijke Gazelle en andere bedrijven die garantie (kunnen) verlenen op de door de klant aangeschafte goederen. Deze bedrijven mogen u echter, zonder uw toestemming, geen online reclame sturen.

Uw persoonsgegevens zijn binnen ons bedrijf alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Wij dragen er zorg voor dat, zonder uw toestemming, uw gegevens niet doorgestuurd worden aan andere bedrijven dan hiervoor zijn vermeld. Op het uitdrukkelijke verzoek van onze klanten, kunnen wij gegevens uit ons kassasysteem verwijderen of wijzigen.

Onze klanten hebben ten aller tijden het recht om de (eventueel) verleende toestemming in te trekken en om een klacht in te dienen.

Tieks Tweewielers is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw gegevens door de leveranciers van onze goederen. Daarvoor verwijzen we onze klanten door naar de privacy policy van desbetreffende bedrijven.